YPSILON GOLF MUZEUM

O našem muzeu

Příběh golfového muzea se začal psát v roce 2016, kdy jeden golfový sběratel a nadšenec se rozhodl seznámit golfovou veřejnost s historií tohoto krásného a gentlemanského sportu. Pak již stačily jen 3 roky usilovné práce, a dnes Vás může přivítat  GOLF MUZEUM YPSILON.
Muzeum se nachází na golfovém hřišti YPSILON v klubovně golfového resortu. Historie se zde v srdci Evropy potkala s překrásným moderním golfovým hřištěm.
Současná expozice přestavuje golfový sport od jeho prvopočátku až k historii nedávno minulé. Vystaveno je více jak 500 exponátů (golfové hole, míčky, golfové bagy, obrazy a jiné golfové artefakty). Muzeum má v depozitáři více jak 4000 předmětů, velké množství knihovních jednotek a dokumentů týkající se historie golfového sportu. Součástí muzea bude také studijní a badatelské centrum.

Golfová knihovna

Součástí muzea je také golfová knihovna, digitalizovaná knihovna a archiv golfové historie. Knihovna v současnosti disponuje s více jak 1000 knih, časopisů a publikacích věnujících se golfu. Do konce roku 2019 bude postupně zprovozněna digitalizovaná forma knihovny se studovnou.

Galerie

WEB-MUZEUM foto2
WEB-MUZEUM foto4
WEB-MUZEUM foto5
WEB-MUZEUM foto6

Kontakt

GOLF MUZEUM YPSILON, z.s.
Ke klubu 17, 463 22 Fojtka
Česká republika
golfmuzeum@ygolf.cz
+420 602 289 812